09 April, 2010

SALASILAH THORIQAT AS-SYATHARIAH

Gerak Global

1. Syeikh Ustaz Haji Wan Ismail W.E. Al-Fakir Ila Rahmatillah[1] menerima daripada

2. Syeikh Wan Jaa’far bin Abdul Rahman Az-Zuhud[2] menerima daripada

3. Syeikh Haji Yaakob bin Ismail[3] menerima daripada

4. Syeikh Haji ‘Awang’ Muhammad Yusof bin Ahmad Al-Kalantani [Tok Kenali][4] menerima daripada

5. Syeikh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fathani[5] menerima daripada

6. Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahman Al-Fathani[6] menerima daripada datuk saudaranya

7. Quthub Ad-Din Al-‘Alim Al-‘Allamah Bahjatuddin Asy-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani[7] menerima daripada

8. Al-‘Arif Billah Sayyidi Syeikh Mohd As'ad Qaddasallahu Sirrahu[8] menerima daripada bapanya

9. Syeikh Muhammad Sa’id Thahir[9] menerima daripada bapanya

10. Sayyidi Syeikh Ibrahim Al-Madani[10] menerima daripada bapanya

11. Al-‘Arif Billah Al-‘Alim Syeikh Muhammad Thahir[11] menerima daripada bapanya

12. Al-‘Arif Billah Al-Jami’u Bainas Syari’ah Wal Haqiqah Syeikh Mulla Ibrahim Al-Kurani [1023H/1614M - 1102H/1690M] menerima daripada

13. Quthbul Madar Wa Qudratul Muqarrabin Al-Abrar Sayyidi Syeikh Ahmad Al-Qusyasyi [lahir 991H/1583M, wafat tahun 1071H/1660M atau riwayat lain 1661M] menerima daripada

14. Quthbul Dairati Musyahadatir Rabbani Al-Munfaridu Fi Awanihi Bi Tsulatsi Abil Mawahib ‘Abdullah Ibnu Ahmad At-Tanawi Thaiyibullah Tsarahu [wafat tahun 1028H/1619M] menerima daripada

15. Sultanul ‘Ariffin Sayyidi Shibghatullah[12] [lahir di India, pindah ke Makkah tahun 1596M dan wafat di sana tahun 1015H/1606M] menerima daripada

16. Imamul Quddam Wa ‘Ulamaul ‘Alam Saiyiduna Wajihuddin Al-‘Alawi Al-Qujarati [wafat 997H/1589M, riwayat lain dinyatakan wafat 1018H/1609M] menerima daripada

17. Gautsul Jami’i Saiyiduna Muhammad Bin Khathiruddin Al-Ghauts[13] [wafat 971H/1562M] menerima daripada

18. Quthubul Aqthab Wa Ghautsul Autad Syeikh Haji Hushur/Kharij Hudhuri menerima daripada

19. Qudwatul Auliya’ Al-Ariffin Syeikh Hidayatullah Samarsat Sirru Mista[14] menerima daripada

20. Syeikhul Masyayikh Al-'Allamu Syeikh Qadhi Asy-Syathari [Qadhin Syathari atau Qazan Syathari] menerima daripada

21. Syeikh ‘Abdullah Asy-Syathari [wafat 1415M ada pendapat mengatakan tahun 1428] menerima daripada

22. Syeikh Muhammad ‘Arif[15] menerima daripada

23. Syeikh Muhammad ‘Asyiq menerima daripada

24. Al-‘Arif Billah Ar-Rabbani Syeikh Hadqali[16] menerima daripada

25. Qudwatul Muhaqqiqin Syeikh Abil Hasan Al-Kharqani Bin Jaa’far Al-Kharqani[17] menerima daripada

26. Jami’ul Autad Syeikh Abil Muzhaffar Tarkut Thusi menerima daripada

27. Quthubul Autad Yazil Al-‘Asyqi[18] menerima daripada

28. Al-‘Arif Billah Syeikh Muhammad Al-Maghribi[19] menerima daripada

29. Ruhaniyah Sulthanul ‘Ariffin Wa Quthbu Auliya’ Allah Al-Muhaqqiqin Abi Yazid Al-Bisthami Wa Ismuhu Thaifur Bin ‘Isa Qaddasallahu Ruhul ‘Aziz[20] menerima daripada

30. Ruhaniyah Al-Imam Jaa’far As-Shadiq[21] [lahir pada tahun 83H/702M, wafat pada tahun 148H/765M] menerima daripada

31. Ruhaniyah Al-Imam Muhammad Al-Baqir [lahir 56H riwayat lain 59H, wafat 113H riwayat lain 117H] menerima daripada

32. Imamul Muttaqin Wa Qudwatul Auliya’ Allah As-Salihin Al-Imam ‘Ali Zainal ‘Abidin[22] [lahir 38H wafat 94H] menerima daripada

33. Ahadu Ruhaniyatir Rasul Ibn Fatimah Bintir Rasul, Al-Imam Al-Husein Asy-Syahid [lahir 15 Sya’ban 4H/626M, wafat 10 Muharram 61H/680M] menerima daripada

34. Imamul Masyriq Wal Maghrib Saiyidina ‘Ali Ibni Abi Thalib [lahir sebelum Hijrah/599M, wafat 13 Ramadhan 40H/661M] menerima daripada

35. Saiyyidul Kaunain Wa Jaddul Hasanain Nabi Muhammad S.A.W [lahir Tahun Gajah/571M wafat 12 Rabi’ul Awwal 11H] menerima daripada

36. Al-Amin Malaikat Jibrail Shahibul Wahyi menerima daripada

37. Rabbul Izzati Jalla Jallaluhu Subhanahu Wa Taala.

Tiada ulasan: