28 April, 2010

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK

PENJAGA JENTERA ELEKTRIK
------------------------------

• JABATAN KESELAMATAN ELEKTRIK
• UNIT KEKOMPETENAN
• SUKATAN PELAJARAN PEPERIKSAAN

SURUHANJAYA TENAGA
Tingkat 13, Menara TH Perdana, 1001 Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur
Tel : 03-2612 5400 Fax : 03-2693 7791 Email : info@st.gov.my

SYARAT-SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN DAN SUKATAN
PELAJARAN PENJAGA JENTERA ELEKTRIK.

Sukatan Pelajaran (Syllabus) bagi Penjaga Jentera.
Sekatan AO
------------------------------------------------------------------------------------------------

• Akta Bekalan Elektrik 1990 dan Akta Suruhanjaya Tenaga 2001

• Peraturan-peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaannya

• Malaysian Standard Code of Practice for electrical installation of building (MS IEC
60364)

• Sistem Pencegah Kebakaran
a) pemilihan dan kendalian alat pemadam
kebakaran mudahalih (portable fire extinguisher)
b) sistem gas halon dan “sprinkler”
c) sistem penggera

• Alat-alat Pelindungan Dalam Pepasangan Voltan Rendah
a) semua jenis pemutus litar (ACB, OCB, MCCB, MCB, ELCB, etc.)
b) suis-suis keselamatan
c) semua jenis fius –fius boleh didawai semula, HRC,
“time lag fuse”, dan sebagainya.
d) “oil dash pot”
e) pembumian

• Elektrik Asas
a) angkadar / faktor kuasa (p.f.)

• definasi dan perkiraan angkadar kuasa

• kesan-kesan faktor kuasa yang rendah

• kadaran pemuat (capasitor rating) bagi pembetulan p.f.
b) voltan
c) arus (litar arus terus dan litar arus ulangalik)
d) kuasa (kW, kVA, kVAR)
e) perintang
f) pemuat (capasitor)
g) gelong (inductor)
h) asas kemagnetan

• Pengubah / Transformer
a) binaan, jenis, kegunaan, perbezaan antara pengubah lain jenis
b) fungsi bahagian-bahagian penting dalam pengubah
c) “overhauling”
d) pengujian dan commissioning

• Kabel
a) pemilihan kabel
*jenis, saiz, keupayaan membawa arus, susutan voltan
b) penyambungan dan tamatan (joints and terminations)
c) kerosakkan-kerosakkan pada kabel dan penganalisaan kerosakkan
d) penggunaan alat-alat mengesan kerosakkan pada kabel

• Kabel Bawah Tanah
a) jenis-jenis kabel, saiz, keupayaan membawa arus penggalian, cara
merentang dan menanam kabel (excavation and cable laying) bagi
berbagai situasi
b) penyambungan kabel (cable jointing), penentuan fasa (phasing) dan
tamatan (termination)
c) perkakas kawalan (associated control gears) peti pembekal (feeder pillar)
papan agihan (distribution board)
d) pembinaan, pengendalian dan penyelengaraan

• Motor dan Alat Kawalan
a) jenis-jenis motor, kegunaan, perbezaan dan cara gerak tugas
b) penyelengaraan, mengesan kerosakkan dan pembaikan
c) penghidup termasuk ciri-ciri perlindungan

• Bateri
a) prinsip kerja
b) jenis, saiz, penyelengaraan dan sistem cas

• Alatukur dan Alatuji
a) pengenalan dan penggunaan berbagai jenis alatukur dan alatuji

• Pendingin Udara
a) jenis-jenis pendingin udara
b) komponen-kompenen pendingin udara
c) kendalian dan senggaraan

• Pemeriksaan Bagi Peralatan Papan Suis Utama
a) sistem pembumian, OCB, papan suis, “switching tripping equipment”
pengasing,“relay and pilot wiring”, dan sebagainya

• Pepasangan Penggunaan (Consumer Installation)
a) reka bentuk dan jenis-jenis pendawaian bagi pepasangan
b) pengguna
c) pembumian
d) pengujian pepasangan (ujian-ujian turutan)
e) pepasangan lampu neon

• Lampu Jalan
a) pemasangan, penyelenggaraan

Sekatan A1
==========
• Semua sukatan pelajaran bagi AO termasuk Sistem Talian Atas

• Talian Atas
a) jenis-jenis tiang (poles) pembinaan dawai umbang (stay)
b) jenis-jenis kabel, saiz keupayaan membawa arus
d) pemasangan talian meliputi merengang (tensioning), melendut
(sagging) dan had kelegaan (clearance)
e) peralatan talian atas seperti “pole fuses” penangkap kilat (lighting
arrestors), pendakap D (D bracket)
f) pemasangan dan penyelenggaraan peralatan talian atas dan lain-lain
seperti peti pembekal (feeder Pillars) dan papan agihan
g) pembumian
h) “span Length” dan kedudukan tiang
i) lampu jalan
j) langkah keselamatan ketika bekerja

Sekatan A4-2
============
• Semua sukatan pelajaran bagi AO
• Stesen Janakuasa (Tidak termasuk penyerakkan (synchnizing) janakuasa) :
a) Penjanaan voltan rendah
b) Pekakasuis (Switchgears) voltan rendah
c) LV diesel generator “testing”, Servicing and trouble shooting Automatic
Voltage Regulator (AVR)

Sekatan A4-1
============
• Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 termasuk:
• Stesyen Janakuasa (tidak termasuk penyerakkan (synchronizing) janakuasa):
a) penjanaan voltan rendah
b) perkakasuis (switchgears) voltan rendah
c) LV diesel generator “testing, servicing and trouble shooting Automatic
Voltage Regulator (AVR)”

Sekatan A4
==========
• Semua sukatan pelajaran bagi A0, A1 dan A4-1 termasuk:
a) penyegerakkan (Synchronizing) Janakuasa dan tujuan penyegerakkan
b) faktor-faktor yang berkaitan dengan proses penyegerakkan
c) cara penyegerakkan dijalankan (secara teori dan praktikal)

Sekatan B0-2
============
• Semua sukatan pelajaran bagi voltan rendah tidak termasuk penyerakkan
janakuasa dan talian atas ( yang dimaksudkan dalam sekatan A1)
• Sistem Voltan Tinggi dan lebih tinggi ( sehingga 33kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori AO

Sekatan BO-1
============
• semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah tidak termasuk penyegerakkan
janakuasa
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori AO

Sekatan BO
==========
• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori AO

Sekatan B1
==========
• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi perkara yang
disenaraikan bagi kategori A1

Sekatan B4
==========
• Semua sukatan pelajaran bagi Voltan Rendah
• Sistem Voltan Tinggi dan Lebih Tinggi (sehingga 33 kV) bagi semua perkara
yang disenaraikan bagi kategori A4

Tiada ulasan: