09 April, 2010

Sheikh Ahmad Al-Fathani dan Ilmu Hisab

Gerak Global
Asal artikel ini smmgnya panjang drpd Koleksi tulisan Allahyarham WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH.Antaranya berkenaan dgn
-SHEIKH AHMAD AL-FATHANI dgn ILMU HISAB/FALAKIYAH
-SHEIKH AHMAD AL-FATHANI DAN FALSAFAH
-SEJARAH PENULISAN,DAN SALASILAH ILMU-ILMUNYA

PEMIKIRAN Sheikh Ahmad al-Fathani dalam pelbagai bidang ilmu sememangnya amat panjang untuk dibicarakan. Artikel ini masih lagi berkisar tentang pemikiran-pemikiran beliau berkenaan hal demikian. Kali ini dibicarakan pemikiran-pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani dalam tiga bidang ilmu, iaitu ilmu berkaitan hisab/falakiyah, waktu dan falsafah.

Saya hanya menyalin dr pemilihan sndiri ttg kata2 beliau sbg renungan..

Pemikiran tentang Ilmu Hisab/Falakiyah
Pemikiran mengenai ilmu Hisab/Falakiyah ini dapat dilihat melalui karya beliau dari kitab Al-Fatawa Al-Fathaniyah.
---------------------------------------------------------------
Menurut beliau mengenai perkara tersebut, iaitu: “Ketahui olehmu, Bahawasa yang dikehendaki dengan hisab, yang bersalahan ‘ulama’ pada harus ia beramal dengan hisabnya pada puasa dan berbuka, iaitu: orang mengetahui ia akan segala manazil bulan dan segala darjahnya, dan segala daqaiqnya. Dan mengetahui ia akan turun bulan pada segala manazil, dan takdir perjalannya padanya. Dan mengetahui ia akan segala buruj, dan perjalanan matahari padanya. Dan mengetahui akan qausul irtifa’, dan jauh negeri itu dari khatulistiwa.

“Dan yang lain daripada yang tersebut itu beberapa perkara lagi, terhenti atas mengetahuinya pada ‘ulama’ falak. Maka apabila mengetahui ia akan segala perkara itu sekeliannya, mengetahuilah ia akan ketika berhimpun matahari dan bulan, dan berhadap keduanya dan bercerai.

“Maka mengetahuilah ia pada ketika itu, bahawasa bulan ada maujud pada malam itu, atau tiada. Inilah yang dikehendaki dengan hisab yang tersebut pada perkataan fuqaha’. Ada pun mereka yang tiada mengetahui ia akan segala perkara yang tersebut itu, dan mengambil ia daripada jadual atau daerah yang dihantarkan dia bagi mengetahui segala awal bulan atau me[n]taqlid ia akan mereka yang menghantarkan yang tersebut itu, maka orang yang tersebut itu tiada khilaf pada ketiadaan shah amalnya. Kerana tiada dinamakan dia hisab.

“Ada pun orang yang hisab, maka berkhilaf ‘ulama’ padanya. Dan hasilnya bahawasanya Sheikh Ibnush Shalah dan jumhur al-‘ulama’ cenderung mereka itu ketiadaan harus ia beramal dengan hisabnya sekali-kali dengan ketiadaan tafshil. Dan cenderung kepadanya oleh Ibnu Qasim pada Fat-hul Ghaffar.

Pemikiran tentang Waktu
Pemikiran Sheikh Ahmad al-Fathani tentang waktu pula dapat dilihat melalui beberapa petikan-petikan dari karya beliau dari kitab Hadiqah al-Azhar dan surat kepada anaknya yang bernama Haji Wan Ismail al-Fathani.
---------------------------------------------------------------------

Petikan Dari Hadiqah Al-Azhar
“Ketahui olehmu hai saudaraku, bahawasa ini permainan membawa ia kerugian yang amat banyak daripada kebajikan dunia dan akhirat. Jikalau difardukan bahawasanya tiada daripadanya meninggalkan sembahyang dan umpamanya, memadailah akan dikau kerugian. Bahawasanya lalu beberapa juzuk yang sangat mahal daripada umur engkau di dalam sia-sia yang tiada dapat dipulangkan sekali-kali. Dan jikalau manfaat engkau pada mengembalikan dia akan beberapa bukit daripada emas sekali pun. Maka sayugialah bagi yang akil (yang berakal) meninggalkan dia dan berhadap ia kepada segala yang memberi manfaat baginya pada dunia dan akhirat.”

Petikan Arkib Surat Menyurat,
Surat Kepada Anaknya (Haji Wan Ismail Al- Fathani)
-------------------------------------------------------------

“Mengetahui aku bahawasa engkau amat suka dan gemar berjalan, khususan pada malam. Dan tiada tersembunyi bahawa demikian itu membawa beberapa mudarat. Setengah daripadanya rugi muthala‘ah; dan hafaz dan mengaji misalan.

“ Jikalau engkau berjalan lepas Maghrib hingga pukul enam Arabi, malam, maka telah rugi daripada umur engkau. Hal keadaan sia-sia sekerat malam. Maka dalam sebulan telah rugi 15 malam. Dan di dalam setahun rugi engkau 180 malam. Bertambah pula beberapa rugi yang amat banyak daripada umur engkau yang lalu sia-sia dengan sebab engkau tinggal sehari atau sekerat hari. Sebelah pagi atau sebelah petang. Yang engkau sangkakan uzur engkau, padahal hanya semata-mata malas atau dengan sebab tiada ingat me[ng]hafaz yang jadi dengan sebab berjalan malam itu. Atau yang jadi dengan sebab mengantuk mata dengan bahawa duduk berjaga berjalan dan bercakap sama-sama kawan itu. Maka sekalian itu membawa kepada rugi umur daripada mendapatkan ma‘arif dan ‘ulum (ilmu pengetahuan).

“Hendaklah engkau bersungguh-sungguh pada menghasilkan akan ma‘arif dengan meninggalkan berjalan malam dan meninggalkan kuat bersuka-suka dengan ashhab (teman-teman)”.

Dalam puisi beliau yang ditulis dalam bahasa Arab, Sheikh Ahmad al-Fathani menegaskan bahawa 5 (lima) perkara menjadikan kufur golongan falasifah ialah:
--------------------------------------------------------------------------
- Bahawa mereka menafikan sifat-sifat ketuhanan.
- Bahawa setelah menafikan sifat-sifat ketuhanan, tiba-tiba mewajibkan makrifah.
- Mereka berpendapat bahawa alam adalah ada dengan sendirinya.
- Bahawa Tuhan tidak mengetahui bahagian-bahagian alam secara terperinci.
- Bahawa mereka menafikan berhimpun di Padang Mahsyar pada hari kiamat.

Petikan Dari Ad-Durr Ats-Tsamin Karya Sheikh Daud Bin Abdullah al-Fathani, Taqrir Syeikh Ahmad Al-Fathani.
-------------------------------------------------------------------------

“Mulhid, yakni falasifah, ambil dari kata ilhad. Dan iaitu cenderung daripada istiqamah. Ertinya i‘tiradh mereka itu dengan istiqamah atas istidlal Ahlus Sunnah, atas huduts segala jirim alam dengan huduts segala sifatnya. Maka berkata ahli falsafah, “Bermula alam itu qadim dan segala zatnya melainkan harakat jua. Makna mulhid itu suatu firqah yang membantahi pada agama dan menikam padanya”.

Tiada ulasan: